Welcome to buxdu   Click to listen highlighted text! Welcome to buxdu Powered By GSpeech

Davlat ilmiy-texnika dasturlari

 Davlat ilmiy-texnika dasturlari doirasida bajarilayotgan ilmiy tadqiqot ishlarining natijalari

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Fan va texnologiyalar agentligining qisqa, o‘rta va uzoq muddatga mo‘ljallangan, davlat mablag‘lari asosida moliyalashtirilgan  davlat ilmiy-texnik dasturlari doirasida amalga oshirilayotgan 2017-2020 yillarga mo‘ljallangan fundamental, 2015-2017 hamda 2017-2018 yillarga mo‘ljallangan amaliy, 2016-2017 yillarga mo‘ljallangan yosh olimlarning amaliy jami joriy yilda 8 ta loyiha asosida 2017 yilda 415 941 ming so‘m miqdorida ilmiy tadqiqot ishlari bajarilmoqda.

 

Davlat ilmiy-texnika dasturlari grantlari (ming so’m hisobida)

BDU-Buxoro davlat universiteti
 

 F4-02 “Matematik fizikaning holatlar to‘plami cheksiz bo‘lgan modellari termodinamikasi” loyihasi bo‘yicha ikkinchi tartibli parobolik tipdagi xususiy hosilali tenglamalar uchun koeffitsientli va integral hadi yadrosini topish bo‘yicha teskari masalalarni chiziqli bo‘lmagan integral tenglamalarga keltirish va ularning echimlarini turli funksional fazolarda topish Keli daraxtida berilgan Potts modelining tranlyasion-invariant, davriy va kuchsiz davriy Gibbs o‘lchovlariga mos ozod energiyasi hamda entropiyalarining qiymatlari hisoblangan. SHuningdek, xolatlarga mos bo‘lgan Gibbs o‘lchovlarining ozod energiyalari topilgan. Keli daraxti ustida berilgan Gibbs ulchovi chekka (krayniy) ulchov bulishi uchun uning yarim daraxtdagi cheklanmasi (sujenie) chekka bulishligi zarur va etarli ekanligi isbotlandi. Bu natijani kullab, Potts modeli uchun translyasion-invariant Gibbs ulchovi chekka bulishi uchun etarli shartlar topildi.

Loyiha rahbari: f.-m.f.d. D.Q. Durdiyev

F1-04(08) “Raqobatbardosh turistik hudud va klasterlarni shakllantirish asosida O‘zbekistonda turizmni davlat miqyosida barqaror rivojlantirishning strategik yo‘nalishlarini ishlab chiqish; Kooperatsiya va integratsiya munosabatlari asosida fermer xo‘jaliklarida raqobatbardosh mahsulotlar etishtirishning maqbul modellarini ishlab chiqish” loyihasi bo‘yicha qishloq xo‘jaligi sub’ektlari faoliyatini tashkil qilishning huquqiy asoslari o‘rganildi va tahlil etilgan. Davlat miqyosida turizm sohasini barqaror rivojlantirishning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik omillarining asosiy parametrlari o‘rganildi va tahlil etilgan. Turizmda raqobatbardoshlikning  makro-, mezo-, mikro- va mono- ierarxik darajalarda o‘zaro bog‘liqligining konseptual asoslari o‘rganildi va tahlil etilgan.

Loyiha rahbari: i.f.d., prof. B.N. Navro‘z-zoda

F1-002 “YOshlarda milliy g‘oya va mafkuraviy immunitetni shakllantirishning psixologik mexanizmlari” loyihasi bo‘yicha YOshlarda milliy g‘oya va mafkuraviy immunitetni shakllantirishning psixologik mexanizmlariga doir so‘rovnomalar Toshkent va Qarshi viloyatlaridan olindi va tadqiqotlar amalga oshirilgan.

Loyiha rahbari: ps.f.d., prof. SH.R. Barotov

A-13-3 «Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini yanada takomillashtirish va ulardagi jarayonlarni modellashtirishni tadqiq qilish» loyihasi bo‘yichao‘tkazilgan tajribalar natijasida quyosh meva quritgichlarining issiqlik fizikaviy va texnikaviy xarakteristikalari aniqlandi va optimal ko‘rinishdagi qurilmasi yaratildi. Qurilmaning shaxsiy va fermer xo‘jaliklarida qo‘llash bo‘yicha varianti ishlab chiqilgan.

Loyiha rahbari: p.f.d., prof. S.Q. Qahhorov

A-2-24(24-48) Fermer xo‘jaliklarini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlarini aniqlash hamda mehnat munosabatlari va mahsulot etishtirishni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirishga oid me’yoriy hujjatlar to‘plamini yaratish loyihasi bo‘yicha Ko‘p tarmoqli fermer xo‘jaliklarining raqobatbardoshligini aniqlovchi omillar aniqlandi va ular asosida raqobatbardoshlikni o‘rganish bo‘yicha savolnoma tuzildi. O‘rganilgan xorijiy tajribalar  asosida O‘zbekiston sharoitida qo‘llash bo‘yicha ko‘p tarmoqli fermer xo‘jaliklarini rivojlantirish bo‘yicha asosiy yo‘nalishlari ilmiy jihatdan asoslangan. Sarf-xarajatlarning hisob-kitobini yuritishning huquqiy asoslarini o‘rganish va ularni takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. Qo‘shimcha tarmoqlarni rivojlantirishda xizmat ko‘rsatuvchi infratuzilma sub’ektlarini shakllantirish bo‘yicha asoslangan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Loyiha rahbari: i.f.d., prof. B.N. Navro‘z-zoda

A-12-11 “Poliakrilatlar, xitozan va uning hosilalari asosida nanokompozitli to‘qimachilik materiallar olishning laboratoriya texnologiyasini ishlab chiqish” loyihasi bo‘yicha jonsiz nobud bulgan asalaridan xitin ajratib olinadi va u asosida xitozan sintez kilinadi, Bombix mori dan olingan xitozanning xossalari bilan solishtirildi; Polimer kompozitsiya va xitozanning fizik-kimyoviy va reologik (oquvchanlik, sinergizm, plastik mustahkamlik, tiksotropiya) xossalarining uning molekulyar massalariga ta’siri o‘rganildi va uning metallokomplekslar asosida  nanokompozitsiyalar hosil qilingan.     

Loyiha rahbari: k.f.d. G.A. Ixtiyarova

         YOA–1–9 “Aholining turli qatlamlarida psixologik xizmat ko‘rsatish amaliyoti” mavzusidagi grant loyihasi asosida quyidagi natijalar qo‘lga kiritilgan:

-       yosh oilalar barqarorligini ta’minlashda ota-onalarning ijtimoiy-psixologik bilimlari muhim ahamiyatga ega;

-       oilada axloqiy tarbiya bilan mahalla, ta’lim muassasalari tarbiyasi mushtarakligini ta’minlash kerak;

-       mahalla faoliyatida psixologik va axloqiy bilimlardan foydalanib shaxslarga psixologik xizmat ko‘rsatish lozim;

-       oilaviy tarbiyaning o‘ziga xos qoidalaridan xabardor bo‘lish va kamchiliklarini psixologik-pedagogik bilimlarga tayanib bartaraf etish darkor;

-       oilada er-xotin o‘rtasidagi nizolarning omillari jumladan, ishonchsizlik, nafrat omillarining oldini olish bo‘yicha psixologik bilimlar nizolarni bartaraf etishda eng muhim manba hisoblanadi.

Loyiha rahbari ps.f.n., dots. D.SH. Barotova

YOA–12–8  Kraxmalni modifikatsiyalash va u asosida import o‘rnini bosuvchi yangi quyuqlashtiruvchi materiallar olish texnologiyasini yaratish mavzusidagi grant loyihasi asosida kraxmalning turli modifikatsiyalarini sanoatda qo‘llash, bosma buyoqlar tarkibida uning roli va ular asosidagi kuyuklashtiruvchilarga oid adabiyotlarni o‘rganildi. Kraxmalni modifikatsiyalashning mavjud resurstejovchi usullarini o‘rganib chiqildi. Kraxmal va uni olish hamda modifikatsiyalash uchun kerakli reagentlarni tanlash bilan bar qatorda ularning xossalarini o‘rganildi. Guruch kraxmali oksidlanishi va uni oksidlangan modifikatsiyasi olinishi uchun kerakli kimyoviy reagentlarning respublikamiz kimyo sanoatida ishlab chiqarilishi  o‘rganildi. Kraxmal fosfat modifikatsiyasi olish uchun zarur kimyoviy reagent va ularni ishlab chiqarilishini o‘rganildi, ular xossasi tadqiq etildi. Kraxmalning karboksimetil xosilasini sintez kilishga kerakli reagent va uni ishlab chiqarilishini o‘rganildi, uni xossasi tadqiq etildi. Kraxmalini karboksimetillash uchun xlorsirka kislota hamda uning natriyli tuzidan foydalanib karboksimetil-kraxmal olishning laborato-riya usuli mukammal ishlab chiqildi. Kraxmalni modifikatsiyalash uchun natriy gidrofosfat va digidro-fosfat tuzlari ishtirokida kimyoviy modif-katsiyalashning resurstejamkor texnologiyasi ishlab chiqildi. Guruch kraxmalini oksidlash uchun oksidlovchi reagentlarning respublikamiz kimyoviy korxonalari maxsulotlari ichidan  natriy xlorat ishtirokida oksidlash laboratoriya sharoitida ishlab chiqildi.

Loyiha rahbari t.f.n., dots. M.S. Sharipov  

Fan va texnologiyalar bo‘yicha Davlat komissiyasining 2017 yil 31 iyuldagi 1-son majlisi bayonida keltirilgan vazifalar ijrosini ta’minlash maqsadida vazirlik va idoralar tomonidan taqdim etilgan ijtioiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarining talab-ehtiyojlari asosida shakllantirilgan dolzarb muammolarni echishga qaratilgan bajarilishi 2018-2020 yillarga mo‘ljallangan maqsadli amaliy tadqiqotlar va 2018-2019 yillarga mo‘ljallangan innovatsiya ilmiy-texnikaviy  loyihalar tanlovida  ishtirok etish uchun universitet olim, professor-o‘qituvchilari va mutaxassislari loyihalar tayyorlanmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 12 apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi o‘rtasida ikki tomonlama itifoqchilik munosabatlari va strategik hamkorlikni yanada kengaytirish choralari to‘g‘risida”gi PQ-2885-sonli qarori hamda vazirlikning 2017 yil 15 apreldagi 216-sonli buyrug‘ida belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash, Rossiya Federatsiyasining oliy ta’lim muassasalari va ilmiy markazlari bilan hamkorlik aloqalarini o‘rnatish, hamkorlikda ilmiy va ta’lim yo‘nalishidagi loyihalarni bajarish maqsadida O‘zbek-Rossiya ilmiy-tadqiqot loyihalar tanloviga f-m.f.d., professor D.Q. Durdiyevning «Теоретико-численное исследование обратных задач для дифференциальных уравнений вязкоупругости» mavzusidagi loyihasi hamda k.f.d., prof. B.B. Umarovning “Моно-, гомо- и  гетероби-ядерные комплексы смешанных парамагнитных ионов переходных металлов на основе производных b-дикарбонильных соединений; их строение, свойства и антиферромагнетизм”  maxzularidagi loyihalari taqdim etildi.

Bizning hamkorlarimiz 

English mobile menu

BuxDU ATM tomonidan ishlab chiqildi.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech